"Căci oricine cere capătă; cine caută găsește; și celui ce bate, i se deschide."
Matei 7:7-8